Obywatele EU/EOG

Obywatele panstw czlonkowskich UE i krajów EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz Szwajcarii, którzy zamierzaja pracowac w Danii, powinni najpózniej po 3 miesiacach pobytu w Danii wystapic do urzedu administracji panstwowej Statsforvaltningen o dokument potwierdzajacy pobyt. Nalezy pamietac, ze wazne zaswiadczenie pobytu stanowi warunek konieczny do ubiegania sie o numer CPR (odpowiednik polskiego numeru PESEL) i objecia dunskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobyt na prawach obywatela Unii Europejskiej

Obywatele panstw czlonkowskich UE i krajów EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz Szwajcarii posiadaja wolny wjazd do Danii z prawem pobytu do 3 miesiecy bez koniecznosci posiadania zaswiadczenia pobytu. Osoby poszukujace pracy moga przebywac w Danii do 6 miesiecy bez koniecznosci posiadania zaswiadczenia pobytu. Bieg okresu 3 i 6 miesiecy jest liczony od daty przyjazdu do Danii.

Jezeli wiadomo, ze pobyt w Danii potrwa dluzej niz 3 miesiace, nalezy przed uplywem 3 miesiecy wystapic o wydanie zaswiadczenia pobytu - tzw. zaswiadczenie rejestracji. Zaswiadczenie pobytu stanowi dokument potwierdzajacy prawo obywatela kraju UE - lub czlonka rodziny obywatela kraju UE - do przebywania na terenie Danii.

W Jutlandii Pólnocnej zaswiadczenia pobytu wydaje urzad administracji panstwowej dla tego regionu – Statsforvaltningen Nordjylland. Na stronie www.statsforvaltning.dk mozna znalezc wiecej informacji o procedurach skladania wniosków i wymaganych dokumentach.

Wniosek mozna zlozyc w godzinach urzedowania biura obslugi cudzoziemców – International Citizens Service (ICS). W biurze ICS – oprócz zaswiadczenia pobytu/rejestracji – mozna uzyskac karte podatkowa i wskazówki dotyczace pobytu i pracy w Danii. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc tutaj.

Po otrzymaniu zaswiadczenia nalezy sie udac do miejscowego oddzialu biura obslugi obywateli Borgerservice Center, gdzie zostanie wydany numer CPR i karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjazd rodziny

Obywatele krajów UE/EOG moga sprowadzic do Danii czlonków swojej rodziny, niezaleznie od ich narodowosci.

Czlonkowie najblizszej rodziny, tj. wspólmalzonek/staly partner i nieletnie dzieci moga otrzymac zaswiadczenie rejestracji/zaswiadczenie pobytu. Zaswiadczenie moga ponadto w okreslonych sytuacjach otrzymac inni czlonkowie rodziny, tj. dzieci powyzej 21 lat, rodzicie, dziadkowie i inne osoby.

Stosownych informacji na ten temat udziela Statsforvaltningen.