Specjalna karta ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników przygranicznych

Pracownik przygraniczny moze otrzymac specjalna karte ubezpieczenia zdrowotnego, która uprawnia go do korzystania z bezplatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Danii. Przed zlozeniem wniosku o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego nalezy uzyskac numer identyfikacji podatkowej.

Wniosek o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego nalezy zlozyc w miejscowym biurze obslugi obywateli Borgerservice. Stawiennictwo osobiste jest obowiazkowe. Pracownik biura obslugi obywateli moze udzielic wskazówek dotyczacych obowiazujacych przepisów.

Warunki konieczne do uzyskania karty ubezpieczenia zdrowotnego sa nastepujace:

  • Posiadane zatrudnienie w Danii w wymiarze co najmniej 9 godzin tygodniowo, 18 godzin w okresie dwutygodniowym lub 39 godzin miesiecznie.
  • Oplacane skladki na fundusz emerytalny ATP.
  • Brak zatrudnienia w kraju zamieszkania.

Biuro obslugi obywateli wydaje formularz E106, który nalezy przekazac do wlasciwej instytucji w kraju zamieszkania, aby móc korzystac z bezplatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Danii.