Pracownicy z panstw trzecich

Obywatele panstw trzecich (tzn. panstw spoza UE/EOG, krajów nordyckich i Szwajcarii) musza posiadac pozwolenie na pobyt i prace w Danii, aby móc podjac zatrudnienie w Danii. Pozwolenie na pobyt powinno co do zasady zostac wydane przed przyjazdem do Danii.

Wnioski o wydanie pozwolenia na pobyt nalezy skladac w Ambasadzie Królestwa Danii lub Konsulacie Generalnym w kraju pochodzenia lub w kraju, w którym wnioskodawca mieszkal przez ostatnie 3 miesiace.

Pozwolenie na pobyt dla pracowników z panstw trzecich moze zostac wydane osobie, która spelnia kryteria okreslone w:

  • liscie pozytywnej
  • programie gwarantowanych wynagrodzen
  • programie korporacyjnym
  • programie zielonej karty
  • ma powiazania z rynkiem pracy lub
  • jezeli przemawiaja za tym istotne wzgledy zatrudnieniowe lub gospodarcze.

Na stronie www.newindenmark.dk mozna znalezc szczególowe informacje dotyczace skladania wniosków i odnosniki do odpowiednich formularzy. Mozna równiez zglosic sie do Urzedu ds. Cudzoziemców (Udlændingestyrelsen) w godzinach urzedowania biura ICS, którego personel jest do dyspozycji interesantów i bedzie mógl udzielic stosownej porady.

Pozwolenie na pobyt dla rodziny

Wszystkie osoby posiadajace pozwolenie na pobyt moga ubiegac sie o pozwolenie na pobyt w Danii dla stalego partnera, wspólmalzonka i dzieci.

W tym celu nalezy zlozyc wniosek w Udlændingeservice (Urzad Imigracyjny). Formularze sa dostepne na stronie internetowej www.newindenmark.dk, gdzie mozna równiez znalezc dalsze informacje na temat laczenia rodzin.