Skandynawia

Obywatele Finlandii, Islandii, Norwegii lub Szwecji posiadaja wolny wjazd do Danii w celach pobytowych lub zarobkowych. Nie musza posiadac pozwolenia na pobyt/zaswiadczenia pobytu.

Jakkolwiek osoba, która planuje pobyt w gminie Hjørring dluzszy niz 6 miesiecy, musi sie zarejestrowac w urzedzie gminy. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc tutaj.

Obywatele krajów nordyckich, których wspólmalzonek jest obywatelem kraju nordyckiego lub kraju

Czlonkowie rodziny obywatela kraju nordyckiego, bedacy obywatelami kraju nordyckiego lub panstwa czlonkowskiego EU/EOG posiadaja wolny wjazd do Danii z prawem pobytu zgodnie z przepisami, które obowiazuja obywateli krajów nordyckich i obywateli panstw czlonkowskich UE/EOG.

Dalszych informacji udziela urzad administracji panstwowej Statsforvaltningen.

Obywatele krajów nordyckich, których wspólmalzonek jest obywatelem panstwa trzeciego

Czlonkowie rodziny obywatela kraju nordyckiego majacego staly pobyt w Danii moga ubiegac sie o polaczenie z rodzina na mocy przepisów UE/EOG lub przepisów ustawy o cudzoziemcach, jezeli nie sa obywatelami kraju nordyckiego lub panstwa czlonkowskiego UE/EOG. Przepisy sa systematyczne aktualizowane.